• Logo
  • DESIGN - PRINTING

Bảng giá in Bạt – Băng rôn – Standee – Poster:
CHẤT LIỆU PP
Số lượng 1 – 10 m2 20 – 50 m2 100 m2
Đơn giá 90.000 đ/1m2 80.000 đ/1m2 70.000 đ/1m2
CHẤT LIỆU HIFLEX
Số lượng 1 – 10 m2 20 – 30 m2 50 – 100 m2
Đơn giá 45.000 đ/1m2 40.000 đ/1m2 35.000 đ/1m2

 

khách hàng

Công ty Phong Cách Mới chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực để phục vụ Quý Khách tốt nhất! Đối tác lâu dài đáng tin cậy của bạn!.

In Hiflex - PP - Khung X

In Hiflex - PP - Khung X