• Logo
  • DESIGN - PRINTING

TEM BẢO HÀNH BẾ THẲNG

Giấy: Decal bể   |  In 1 hoặc nhiều màu
Diện tích (cm2) 1 2 3 4 5
1,0 130000 170000 220000 260000 300000
1,3 150000 220000 280000 350000 410000
1,6 170000 260000 360000 440000 530000
1,9 200000 320000 440000 540000 660000
2,2 230000 390000 530000 670000 810000
2,5 280000 450000 640000 800000 970000
2,8 320000 530000 750000 940000 1150000
3,1 360000 620000 860000 1100000 1340000
3,4 410000 710000 990000 1270000 1530000
3,7 450000 800000 1120000 1440000 1740000
4,0 520000 910000 1280000 1630000 1970000

 

 

 

 

 

 

khách hàng

Công ty Phong Cách Mới chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực để phục vụ Quý Khách tốt nhất! Đối tác lâu dài đáng tin cậy của bạn!.

In Tem Bảo Hành

In Tem Bảo Hành